RAPPORTER
Rapporter om upassende oppførsel Les mer...
European Commission
EduMedia 2008
 
Beskytte mindreårige

De fleste nettspill støtter virtuelle møteplasser. På disse møteplassene samvirker spilleren med andre ukjente medspillere i sanntid, noe som kan medføre visse risikoer:
  • måten innholdet utvikler seg på kan ikke kontrolleres
  • oppførselen til dem som spiller er kanskje ikke passende for mindreårige
  • brudd på privatlivets fred
Les mer...
Nye spill
Nintendo DS
Langenscheidt Standard-Wörterbuch Spanisch
3
Nintendo DS
Langenscheidt Schulwörterbuch Englisch
3
Nintendo Wii
Clever Kids: Spelling
3
Nintendo DS
Read and Play: Three Billy Goats Gruff
3
Nintendo DS
Clever Kids: Maths
3
Hva er PEGI Online?

PEGI Online er et supplement til PEGI-systemet, og har til hensikt å gi mindreårige i Europa bedre beskyttelse mot upassende innhold i nettspill, samt å utdanne foreldre, slik at de kan sørge for at mindreårige spiller trygt på nettet. Les mer...
Hva er nettspill?
Definisjonen på et nettspill er et digitalt spill som trenger en levende nettverksforbindelse for å kunne spilles. Dette gjelder ikke bare spill som spilles på Internett, men også de som spilles online ved hjelp av konsoller, mobiltelefoner eller gjensidige nettverk. Les mer...
NYHETER
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mer...
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Mer...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Mer...