ΑΝΑΦΟΡΑ
Αναφέρετε μη αρμόζουσα συμπεριφορά Διαβάστε περισσότερα...
European Commission
EduMedia 2008
 
Προστασία ανηλίκων

Πολλά online παιχνίδια υποστηρίζουν τη λειτουργία εικονικών κοινοτήτων. Στα πλαίσια αυτών των κοινοτήτων ο παίκτης επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με άλλους, συνήθως άγνωστους, συμπαίκτες, πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ορισμένους κινδύνους, επειδή:
  • δεν ελέγχεται ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται το περιεχόμενο
  • η συμπεριφορά των παικτών μπορεί να είναι ακατάλληλη για νέους
  • είναι πιθανόν να υπάρξουν παραβιάσεις του ιδιωτικού απορρήτου.
Διαβάστε περισσότερα...
Νέα Παιχνίδια
Nintendo DS
Langenscheidt Standard-Wörterbuch Spanisch
3
Nintendo DS
Langenscheidt Schulwörterbuch Englisch
3
Nintendo Wii
Clever Kids: Pet Store
3
Nintendo DS
Clever Kids: Spelling
3
PC
Read and Play: Goldilocks and the Three Bears
3
Τι είναι το PEGI Online?

Το PEGI Online είναι μια προσθήκη στο σύστημα PEGI και στοχεύει στην παροχή βελτιωμένης προστασίας από ακατάλληλο περιεχόμενο διαδικτυακών παιχνιδιών στους νέους της Ευρώπης, και στην επιμόρφωση των γονέων για το πως θα εξασφαλίσουν ασφαλές παιχνίδι σε σύνδεση. Διαβάστε περισσότερα...
Τι είναι το online παιχνίδι;
Ως online παιχνίδι προσδιορίζεται ένα ψηφιακό παιχνίδι το οποίο χρειάζεται μια ενεργή σύνδεση δικτύου για να μπορεί να παιχτεί. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τα παιχνίδια που παίζονται στο Διαδίκτυο, αλλά επίσης εκείνα που παίζονται σε σύνδεση μέσω κονσόλας, μέσω κινητών τηλεφώνων ή μέσω ομότιμων δικτύων. Διαβάστε περισσότερα...
ΝΕΑ
RSS-Feed
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Περισσότερα...
2015-03-17
PEGI RATINGS EXPAND TO MOBILE VIA NEW GLOBAL RATING SYSTEM
The IARC process, created by a global coalition of game classification authorities is now
adopted by Google Play and Firefox Marketplace, bringing PEGI ratings to a large body
of apps and games in Europe. For more information: www.globalratings.com Περισσότερα...
2014-04-15
PEGI Annual Report 2013
PEGI has published the 2013 annual report. Περισσότερα...