ANMELDELSE
Anmeld upassende opførsel Læs mere...
European Commission
EduMedia 2008
 
Hvad er POSC?
POSC (PEGI Online-sikkerhedskodeks) er udviklet med det formål at give et minimum af beskyttelse for børn og unge, der færdes i onlinespilmiljøet. Alle, der tilmelder sig dette regelsæt, forpligter sig til at forbyde upassende materiale på deres websted og sikre en acceptabel adfærd blandt brugere. Dette vil gøre dem berettiget til at vise PEGI Online-logoet, når de har registreret deres spil med PEGI-systemet.

Kodeksen kan downloades i sin helhed i pdf-format, men hovedpunkterne er følgende:
Spilindhold, der er vurderet mht. til alder
Kun spilindhold, der er behørigt vurderet i henhold til det regulære PEGI-system eller et andet anerkendt europæisk system, f.eks. det, som anvendes af BBFC i Storbritannien eller USK i Tyskland, medtages på et websted.
Hensigtsmæssige rapporteringsfunktioner
Der vil være hensigtsmæssige funktioner, der giver spillere mulighed for at rapportere om uønsket indhold på et relateret websted.
Fjernelse af upassende indhold
Licensindehavere vil gøre deres bedste for at sikre, at indholdet af onlinetjenester, som de har kontrol over, ikke er ulovligt, stødende, racistisk, nedværdigende, korrupt, truende, pornografisk eller af en art, som permanent kan skade børn og unges udvikling.
En konsekvent politik til beskyttelse af personlige oplysninger
Enhver indehaver af en PEGI Online-licens, som indsamler personlige oplysninger fra abonnenter, skal opretholde en effektiv og konsekvent politik til beskyttelse af personlige oplysninger i overensstemmelse med EUs lovgivning og de enkelte landes databeskyttelseslove.
Standarder for fællesskab for onlineabonnementer
Indehavere af en PEGI Online-licens forbyder abonnenter at vise indhold eller tillade onlineadfærd, der er ulovlig(t), stødende, racistisk, nedværdigende, korrupt, truende, pornografisk, eller som permanent kan skade børn og unges udvikling.
En ansvarlig annonceringspolitik
Der anvendes følgende principper:
alle annoncer afspejler præcist arten og indholdet af det produkt, der repræsenteres, og hvor det med rimelighed er praktisk muligt den udstedte vurdering
alle annoncer skal være oprettet med en følelse af ansvar over for offentligheden
annoncer må ikke indeholde tekst, der med stor sandsynlighed vil medføre alvorlig eller omfattende forargelse
annoncering af produkter, der er vurderet til at være egnet for børn i alderen 16+ eller 18+, må ikke målrettes specifikt mod yngre børn
supplerende eller separate produkter, der sælges eller reklameres for sammen med et kerneprodukt, skal være egnet for den målgruppe, som kerneproduktet er rettet mod
licensindehavere skal informere offentligheden via en generel erklæring om eksistensen af sponsorstøtte og/eller eksistensen af 'produktplaceringer', som er knyttet til en onlinetjeneste
POSC
POSC.pdf [121 KB]