ANMELDELSE
Anmeld upassende opførsel Læs mere...
European Commission
EduMedia 2008
 
Hvad er PEGI Online?
I de senere år har PEGI-systemet (Pan European Game Information) givet forældre i Europa detaljerede anbefalinger vedrørende egnetheden af spilindhold for børn og unge. PEGI-systemet giver pålidelige oplysninger, som er nemme at forstå, i form af etiketter med aldersgrænser og beskrivelser af indhold på spilpakker, der gør det muligt at foretage velunderbyggede køb.

PEGI Online er en ny tilføjelse til PEGI-systemet. Dets formål er at yde børn og unge i Europa en bedre beskyttelse mod upassende spilindhold og hjælpe forældre med at forstå risiciene og de potentielle farer i dette miljø.

PEGI Online er baseret på fire hjørnesten:
PEGI Online-sikkerhedskodeks og rammeaftale, der underskrives af alle deltagere
PEGI Online-logo, der vises for indehavere af en licens
vores dedikerede websted for ansøgere og offentligheden
en uafhængig proces for administration, rådgivning og bilæggelse af tvister.
Tilladelsen til at få vist PEGI Online-logoet gives af PEGI Online-administratoren til de udbydere af onlinespil, der opfylder kravene i PEGI Online-sikkerhedskodeksen (POSC). Disse krav omfatter forpligtelsen til at sørge for, at webstedet ikke indeholder ulovligt og stødende indhold, som er oprettet af brugere, og uønskede links, samt forholdsregler til beskyttelse af børn og unge og deres personlige oplysninger, når de deltager i onlinespil.

PEGI Online-logoet er vist på pakken med spillet, hvis det sælges på en cd/dvd, eller på selve spilwebstedet. Logoet viser, om spillet kan spilles online, og desuden om det pågældende spil eller websted kontrolleres af en operatør, der lægger vægt på at beskytte børn og unge.

Spil, der ikke spilles online men på konsoller eller på en pc, vurderes fortsat i henhold til det aktuelle PEGI-system eller andre anerkendte europæiske vurderingssystemer, som allerede anvendes.
BEMÆRKNING TIL FORÆLDRE
Husk at kigge efter PO-logoet på emballagen i forbindelse med spil og på websteder, der udbyder onlinespil.