ANMELDELSE
Anmeld upassende opførsel Læs mere...
European Commission
EduMedia 2008
 
Til professionelle brugere
Tilmeld dig PEGI Online-netværket!
Leverer du onlinespiltjenester? I så fald kan du udfylde ansøgningsformularen og tilmelde dig PEGI Online-netværket.

Når din ansøgning er blevet godkendt, undersøger PEGI Online-administratoren, om dine politikker opfylder kravene i vores sikkerhedskodeks, hvorefter du får en licens til at bruge PEGI Online-logoet.
Et medlemskab af PEGI Online-netværket giver dig følgende fordele:
Du kan få vist PEGI Online-logoet på dit websted og på alt andet kommunikationsmateriale
Dette vil forstærke din profil som dedikeret foregangsmand, når det gælder sikker brug af internettet for børn og unge
Nye kunder tiltrækkes af dit websted, når det er en del af et netværk af anbefalede børnesikre spilwebsteder
PEGI Online-logoet, som fungerer som hyperlink, opmuntrer besøgende på dit websted til at lære mere om onlinespil
Download